Kayıtlar

Kaplıca Nedir? Termal Kaplıcalar Sağlıklı Mıdır?

Termal kaplıcalar , yerin altındaki suların, magmanın bulduğu çatlaklardan yeryüzüne yaklaşarak ısıtması ve bunların da fay hatları yardımıyla buldukları açıklıklardan yeryüzüne ulaşmasıyla meydana gelir. Kaplıcalar, tektonik olaylara bağlı olduğu için kaplıcaların bulunduğu yerde depremler de meydana gelir. Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu için, birçok yerde dünya harikası termal kaplica örnekleri görmek mümkündür. Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Ege Bölgesi'ndeki yerel faylanmaların olduğu bölgelerde hep sıcak su kaynakları ve termal tesisler bulunmaktadır. Ülkemizde can ve mal kayıplarına neden olan fay hareketleri, aynı zamanda sağlığımız için son derece faydalı tesisler de kazandırmaktadır. Kaplıcalar , doktorlar tarafından birçok hastalığın tedavisi için önerilmektedir. Ancak, doktorlar termal kaplica önerisi yapmadan kendi düşüncenize göre rezervasyon yaptırıp termal tatile gitmek, eğer bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle önerilmemektedir. Kaplıca tedavisi , Hasta